Klaver-undervisning

Jeg underviser privat i mit hjem, og er derfor ikke underlagt regler, som fx ventelister og aldersbegrænsninger. Derfor er prisen også lidt højere end musikskolernes, da der ikke ydes noget offentligt tilskud. Jeg følger Dansk Musikpædagogisk Forbunds minimumstakster, hvilket pt. er 225 kr. for 30 minutters undervisning (ved sæsonaftaler)

Jeg underviser om mandagen.

Jeg tilbyder omhyggelig og engageret undervisning af elever i alle aldre. Ingen er for små og ingen er for gamle, hvis motivationen er til stede.

Jeg tager udgangspunkt i min klassiske skoling og lægger vægt på at eleverne får gode og sunde spillevaner fra første dag. Teknik, håndstilling, kropsholdning, skalaspil mv. er naturlige elementer i min undervisning, men jeg forsøger at inddrage stoffet på en sådan måde, at det ikke virker afskrækkende på moderne elever anno 2021 og jeg tager selvfølgelig udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov/ønsker/evner.

Jeg underviser gerne i rytmisk klaver/becifringsspil, men jeg synes, at det er mest hensigtsmæssigt at eleverne behersker nogle elementære færdigheder inden for nodelære, rytmelære og generelt kendskab til klaveret inden vi kaster os alt for meget over disse ting.

Gehørspil (spil uden noder) og udenadslære indgår som en naturlig del af den musiske skoling, men spil efter noder er og bliver den primære kilde til tilegnelse af nyt materiale i min undervisning. Og det er både G- og F- nøgler!! (til henholdsvis højre og venstre hånd)

Det er vigtigt for mig at timerne foregår på en afslappet og hyggelig måde. Farveblyanter, tennisbolde, papkort og terninger og sågar en “klipklap-hjemmsko” er elementer som sagtens kan indgå i undervisningen!

Jeg forventer at mine elever har et seriøst ønske om at lære at spille og øver sig hjemme. En tommelfingerregel er, at man skal øve sig et minut om dagen for hvert år man er. Er man 12 år skal man altså øve sig 12 minutter om dagen! Det skal man gøre seks af ugens dage, og så har man også fortjent en fridag. Denne regel passer indtil man er ca. 25 år, hvorefter øvetiden bør ligge konstant på ca. 25 minutter om dagen. (Man må naturligvis gerne øve mere hvis man har lyst uanset alder)